Sunday, January 30, 2011

సీమ (మట్టి) లో మాణిక్యం


ఆదివారం..(ఈ రోజు)

చాలా రోజుల తర్వాత మా ఆవిడ పని చేస్తున్న పల్లెకు వచ్చాను. మధ్యాహ్నం నాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన పని - నిద్ర ను ఆస్వాదించాక, సాయంత్రం బయటపడి ఎక్కడైనా వెళ్ళాలనిపించింది. మామూలుగా నగరవాసులకు - బయటకు వెళ్ళడం అంటే - పనికి రాని గడ్డి తినడం చేతుల దురద తీరేట్టు షాపింగు చేయటం - ఇవేగా., కానీ పల్లెలో షాపింగు ఏముంటుంది? ఏవీ దొరకదు, కాబట్టి పక్కనున్న కాస్తంత పెద్ద ఊరికి బయలుదేరాం ఏ మిరపకాయబజ్జీలో దొరికితే ఆస్వాదిద్దామని. ఆ ఊరు పేరు కంబదూరు. (మండలం). ఈ సాయంత్రం ఓ గొప్ప అనుభూతినివ్వబోతోందని అప్పుడు ఊహించలేదు. ఆ ఊరిపక్క అందమైన చెఱువు. ఆ చెరువు పక్క మిరపకాయబజ్జీలు తింటే ఎలా ఉంటుందో అని మనసులో ఆలోచనలు బయలుదేరుతుంటే బండి తీసుకుని బయలుదేరాం.

గోధూళి వేళ ...

ఆకాశంలో ఓ పెద్ద ఎర్రటి బంతి వెలుగులు చిమ్ముతూంది. బాటపక్కన చింతచెట్లు పలుకరిస్తున్నాయి. కాసేపటికి ఓ అందమైన చెఱువు చిర్నవ్వింది. చెఱువు గట్టున చిలకపచ్చ రంగులో వరిచేను. అక్కడ ఆపి కాసేపు ఆ చెఱువు గట్టు పక్క కూచుందామన్నాను. మా ఆవిడ ఆ పక్కన కంబదూరులో మల్లేశ్వరస్వామి గుడికెళ్దామని, వచ్చేప్పుడు మిరపకాయల షాపింగు, అవి తీసుకుని చెఱువు దగ్గరకు వద్దామని అంది. సరే, ఆమె మాట ఎందుకు కాదనాలని ఆమె చూపించిన బాటపట్టా. మట్టిరోడ్డులో కాసేపు అపసోపాలు పడి వెళ్ళిన తర్వాత ఓ అందమైన గుడి కనిపించింది.

అద్భుతమైన కట్టడం ఆ దేవాలయం.


అనంతపురం జిల్లాలో కర్ణాటక తాలూకు ఒక ముక్క అలా చొచ్చుకు వచ్చి ఉంటుంది. అంటే ఆ భాగానికి ఉత్తరాన, దక్షిణాన రెండువైపులా కర్ణాటక, మధ్య అనంతపురం జిల్లా. అలా, ఈ ప్రాంతంలో చాలామందికి కన్నడం వచ్చు. ఈ కన్నడ కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది. అలానే ఒకప్పుడు ఈ ప్రాంతం మొత్తం విజయనగరరాజుల ఏలుబడిలో ఉన్నది. అక్కడక్కడా  పల్లెలలో చిన్న చిన్న మంటపాలు, విరిగిపోయిన బురుజులు, భోగం వాళ్ళు త్రవ్వించిన చెఱువులు, జొన్నన్నం. (అఫ్ కోర్సు ఈ రోజు రాత్రి నా భోజనమూ అదే).అలాగే ఈ ప్రాంతం ప్రకృతి సౌందర్యానికి పెట్టింది పేరు. ఇక్కడికి దగ్గరలోనే ములకనూరు అన్న ఊరు, ఆ పక్కన ఓ కొండ.అక్కడికెళితే మీరు ఆరుబయట నెమళ్ళను చూడవచ్చు. ఇంకా (దుర్) అదృష్టం ఉంటే ఎలుగుబంట్లను కూడా. జింకలు, హైనాలు కూడా తరుచుగా కనబడతాయి. పాములు కూడా ఎక్కువే.

సరే గుడికొద్దాం. ఆ గుడిపక్కన ఓ దిగుడుబావి. దిగుడుబావిలో నీళ్ళు ఏదో వాసనొస్తున్నాయి, 

గుడి తాలూకు శిల్పాలు.


నందీశ్వరుడు

అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా - ఈ శాసనం. నేను గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ శాసనం మీద ఎవరో అక్కడి వ్యక్తులు పంచె ఆరవేసి ఉన్నారు. వాళ్ల పంచె పక్కకు తీసి ఈ ఫుటోలు తీసికున్నాను. ఆ పక్కన మరో శాసనం. ఈ రెండవ శాసనంలో అక్షరాలు గుర్తుపట్టలేకుండా ఉన్నాయి. ఏ రాజు వ్రాయించాడో? ఈ శాసనం వెనుకల ఏ కథ దాగుందో?ఈ శాసనం తాలూకు మరో ముక్క గుడిబయట దాదాపు పారవేసిన స్థితిలో ఉంది. దాని మీద అక్షరాలూ చెఱిగి ఉన్నాయి. గుడి బయట మాత్రం ఓ ప్లేటు ఉంది, ఈ గుడిని ధ్వంసం చేస్తే మూడునెలల జైలుశిక్ష అని.

ఈ గుడి సంగతేమో కానీ, ఆ శాసనాలను మాత్రం ఎవరు పునరుద్ధరిస్తారో? వాటి సంగతి తలుచుకుంటే మనసులో ఎక్కడో గుచ్చుతోంది.

గుడి నుంచి వెనుతిరిగేసరికి చీకటిపడింది. దారిలో వస్తూంటే రోడ్డు దాటుతూ ఓ శంకరాభరణం. నేను బండి నడుపుతున్నాను, అంతగా గమనించలేదు. మా ఆవిడ చూసిందట. ఇలా పాము కనబడ్డం మంచిశకునమో కాదో తెలియదు.