Saturday, September 8, 2007

ప్రాజెక్టు,ప్రాజెక్టు మానేజరు,ఓ సాఫ్ట్ వేరు కెరీర్

అతని పేరు చందు. అతను ఓ సాఫ్ట్ వేరు కంపనీ లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అతను ప్రస్తుతం తను పని చెసే కంపనీ లొ అడుగు పెట్టేటప్పుడు, హెచ్ ఆర్ ఇంటర్ వ్యూ లో వాళ్ళు అడిగిన రొటీన్ (కుళ్ళు) ప్రశ్నలకు అన్నిటికీ అద్భుతంగా జవాబిచ్చాడు. ఆఖరున వాళ్ళీ ప్రశ్న వేసారు.

5 యేండ్ల తర్వాత యేమవుదాం అనుకుంటున్నావు ?

"ఓ గొప్ప సాఫ్ట్ వేరు ఇంజినీరు గా మారి చరిత్ర CD/DVD ROM లలో నిలిచి పోదాం అనుకుంటున్నా"నన్నాడు.


అనడమే కాదు అనుకున్నాడు కూడా..(అతనిలో యేదో లోపం వుంది అనుకుంటున్నారా, యేమో, వుండవచ్చు)


ఆ క్షణం నుండీ అనుక్షణం తపన తో కౄషి చేసే వాడు కూడా. అతనికో అందమయిన అమ్మాయి పరిచయం అయ్యింది. ఆ అమ్మాయి పేరు జావా. వాళ్ళ పరిచయం గమ్మత్తు గా జరిగింది. ఓ సందర్భం లో .net అనే అమ్మాయి ని కలవ బోయి, జావా ను కలిసేడు. ఆ అమ్మాయికి చందు అంటే కాసింత భయం కాసింత ఇష్టం.

ఇక చందు కి తన ప్రాజెక్ట్ అంటే ప్రాణం. ఆ ప్రాజెక్ట్ కు గుండె జబ్బు వున్నా అనుక్షణం ప్రాణప్రదం గా చూసుకునే వాడు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అతణ్ణి విడిచి ప్రాజెక్ట్, ప్రాజెక్ట్ ను విడిచి చందు వుండలేరు.

అలానే చందు కు తన ప్రాజెక్ట్ మానేజరు ఒక తల మాసిన వాడు, బొత్తిగా ప్రాజెక్ట్ మీద శ్రద్ధ లేని వాడు అని ఒక ఫీలింగు. ఎందుకంటే వాడికి ప్రాజెక్ట్ మీదకన్నా తన స్వ విషయాలు , అప్ప్రైసలు, ప్రమోషన్లు వీటి మీదనే ఎక్కువ ధ్యాస.

ఇలా వుండగా ఓ రోజు ప్రాజెక్టు, ఇకపై ప్రాజెక్టు మానేజరు తో కలిసి వుంటానని చందుతో ప్రమాణం చేయించుకుని అసువులు బాసింది.

చందు అంత వరకు తన ప్రాజెక్ట్ మానేజరు ఎ ప్రాజెక్ట్ లో పని చెస్తున్నాడు, అస్సలు వాడు ఎన్ని ప్రాజెక్ట్ లకు మానేజరు లాంటి విషయాలు యెప్పుడూ పట్టించుకోలేదు.

అయితే ఇప్పుడు తనకు కొత్త సంగతి తెలిసింది., ప్రాజెక్ట్ మానేజరు గాడు, వేరే ప్రాజెక్ట్ ను మైన్ టైన్ చేస్తున్నాడు, ఈ

కొత్త ప్రాజెక్ట్ లో తనకొక చిట్టి రోల్ (చెల్లి) కూడాను.

ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ తో చందుకు సంబంధాలు అంత బావుండేవి కావు., మొదట్ళొ, క్రమ క్రమంగా చందు స్కిల్స్ చూసి ప్రాజెక్ట్ తనకు దగ్గరయింది.

చందు, తన ప్రయత్నం తో, తన కమిట్మెంట్ తో, తన క్రమ క్రమంగా తన ప్రాజెక్ట్ మానేజరు అభిమానం చూరగొన్నాడు, ఆల్ రెడీ ప్రాజెక్ట్ మానేజరు దగ్గర పనిచేసే ప్రాజెక్ట్ లీడరు స్థానం కూడా ఆక్రమించేడు. అలానే చందు, ప్రాజెక్ట్ మానేజరు దగ్గర స్కిల్స్ అప్ డేటు చేసుకుని, తన లక్ష్యం సాధించేడు కూడాను.

అలానే చందు తన కరీర్ కు కూడా దగ్గరై,తనతో జీవితాన్ని కూడా ముడి వెసుకున్నాడు.

కథ సుఖాంతం.

**************************************************************

కథ వెనుక కథ
~~~~~~~~~

మా వాడొకడు ఓ ప్రాజెక్ట్ లో పనిచెసే వాడు. ఆ ప్రాజెక్ట్ మొదట Visual Studio లొ డెవలప్ చేసి, తర్వాత ఇంకో టార్గెట్ మీద పోర్ట్ చెయాలి.

ప్రాజెక్ట్ మానేజరు మొదట ప్రాజెక్ట్ రావడం కోసం క్లయింటు ను వూదర గొట్టి ఎట్టకేలకు ప్రాజెక్ట్ ను తీసుకు వచ్చారు.అదేదో మల్టి మీడియా కు సంబంధించినది. అనుకున్న ప్రకారం ప్రాజెక్ట్ ను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. ఒక శుభ ముహూర్తాన PC లో డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ను రియల్ టార్గెట్ మీద పోర్ట్ చేసారు. అంతే. గాఢాంధకారం. ఇంతకీ తెలిసొచ్చినదేమంటే, ఆ టార్గెట్ వీళ్ళ మల్టి మీడియా కు అచ్చి రాదు అని. తెర వెనుక ఇంకో చిన్న సంగతి. ప్రాజెక్ట్ లీడర్ ఈ సంగతి ప్రాజెక్ట్ మొదలయిన కొద్ది రోజులకే గ్రహించేడు. సైలెంట్ గా వేరే కంపనీ కి చెక్కేసాడు.

ప్రాజెక్ట్ మానేజర్ తన ముష్టి స్కిల్స్ ప్రదర్శించి ఈ విష వలయం నుండీ తప్పుకున్నాడు.

విషయం తిరిగి తిరిగి ఆఖరుకు అందులో పని చేసే ఇంజినీరు (ల) దగ్గరకు వచ్చి పడింది.

ఆఖరు కు కథ సుఖాంతం అనుకోండి.

(పైన చెప్పిన స్టోరీ కొంత వరకూ ఎడిట్ చేయబడింది., కానీ జరిగింది మాత్రం అదే).

దీన్ని ఎలా రాయాలో ఆలోచిస్తుంటే, ఆ టయిం లో టీ వీ లో 'అమ్మ నాన్న ఒక తమిళమ్మాయీ సినిమా వస్తుండింది.

సో...

బోర్ కొట్టుంటే భరించండి ప్లీజ్ ..

1 comment:

టపా స్ఫూర్తికి, ఉద్దేశ్యాలకు విరుద్ధంగా చేసే వ్యాఖ్యలు అనుమతింపబడవు. ఈ విషయంపై సర్వహక్కులు బ్లాగు యజమానివే.