Friday, September 3, 2010

వర్ణాల నుండి ధ్వని దిశగా..

(క్రితం టపా తరువాయి)

వర్ణాలు ముఖావయవాలల్లో పుడతాయనిన్నీ, వాటిని పుట్టించడానికి - ప్రయత్నం అవసరమనిన్నీ, స్థానమూ ప్రయత్నమూ రెండూ ఒకేలా ఉంటే సవర్ణాలనిన్నీ అర్థం చేసుకున్నాం.

అభ్యంతర ప్రయత్నం గురించి మరో సారి చెప్పుకుని, సందులనుండి రహదారికొద్దాం.

ఉదాహరణకు "త" వర్గం తీసుకుందాం. త వర్గం అంటే త,థ,ద,ధ మరియు న - వీటికన్నిటికీకి స్థానం దంతము. నాలుక కొస దంతాల వెనుక భాగాన్ని స్పృశించడమనే అభ్యంతర ప్రయత్నం ద్వారా ఈ వర్ణాలను పుట్టించవచ్చు.ఇవి సవర్ణాలు.

ఇప్పుడో అనాలజీ.

ఓ తబలా ఉందనుకుందాం. ఆ తబలా మధ్య స్థానంలో (వృత్తం గీసి ఉన్నచోట), ఒకే బలం (ప్రయత్నం) తో ఎన్ని సార్లు కొట్టినా ఒకే ధ్వని వినిపిస్తుంది.

సైకిలు బెల్లును ఎన్ని సార్లు మోగించినా ఒకేరకంగానే మోగుతుంది.

నాలుక కొసతో దంతాల వెనుక భాగాన్ని స్పృష్టము అనే అభ్యంతర ప్రయత్నంతో ప్రేరేపించినపుడు ఒకే ధ్వని రావాలి కానీ "త", "థ", "ద", "ధ", "న" అన్న ఐదు భిన్న ధ్వనులెలా వస్తున్నాయి? ఈ ఐదింటికీ స్థానం, అభ్యంతర ప్రయత్నం ఒకటే అయితే, భిన్నంగా ఎందుకు ధ్వనిస్తున్నాయి?

దీనికి కారణం మొదట సైకిలు బెల్లు అనాలజీతోనే సాధిద్దాం. బెల్లు కొట్టేప్పుడు మరోచేతితో బెల్లు పట్టుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు "ట్రింగ్", "ట్రింగ్" బదులు "ట్రిక్", "ట్రిక్" మంటుంది కదా. అలాగే బెల్లుపై ఓ పల్చటి తడిగుడ్డ కట్టినప్పుడు, లేదా బాగా ఎదురుగాలి వీస్తున్నప్పుడు, తబలా లోపల గాలి బదులు నీళ్ళతో నింపినపుడు.....ఇలా రకరకాల బాహ్య కారణాల వల్ల ధ్వని భేదం కలుగుతుంది.

ఇక్కడ వర్ణాల పుట్టుకలో ధ్వని భేదానికి కూడా అదే కారణం. దానిని బాహ్యప్రయత్నం అన్నారు పాణిని మహర్షి. (అయితే వర్ణాల విషయంలో తేడా కాస్త సూక్ష్మంగా ఉంటుంది, తబలా ఉదాహరణలోలా కాకుండా)

బాహ్యప్రయత్నం అచ్చులకు  3 రకాలు, వ్యంజనాలకు 8 రకాలని (4 జంటలు) సూత్రీకరించారు. అచ్చులని కాసేపు పక్కనెట్టి, హల్లుల బాహ్యప్రయత్నాలను చూద్దాం.

నివారము (బాహ్య అవయవం తెరుచుకొనుట) - సంవారము (మూసుకొనుట)
శ్వాసము - నాదము
అఘోషము - ఘోషము (గంభీరతను బట్టి)
అల్పప్రాణము - మహాప్రాణము (ప్రాణవాయువు వినిమయం బట్టి)

ఈ నాలుగు జంటల్లో ఒక్కో జంటనుండి ఒక్కో అంశము - అనగా ఓ వర్ణానికి నాలుగు బాహ్యప్రయత్నాలు ఉంటాయి. అంటే

"త" కు నివారము, శ్వాసము, అఘోషము, అల్పప్రాణము - అన్న నాలుగు బాహ్యప్రయత్నాలు, స్పృష్టము అనే అభ్యంతర ప్రయత్నము, దంతము అనే స్థానం వద్ద జరుగడం వల్ల సదరు వర్ణం అలా ధ్వనిస్తోంది.

ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే -

దంతము వెనుక నాలుక కొస తాకుట వల్లనూ, మరియూ, ఆ తాకు సమయమున ముఖభాగము విడివడి యుండుటయు, శ్వాసమును అధికముగ ప్రయోగించుటచే, గంభీరధ్వని వెలువడకుండుటయు, ప్రాణవాయువు వినిమయము తక్కువగ జరుగుటయు అను చర్యలు ఒకేకాలమున సంభవించుట వలన "త" వర్ణము పుట్టి అవ్విధమున ధ్వనించుచున్నది.

త వర్గంలో మిగిలిన వర్ణాలకు చూద్దామా?

"థ" - సంవారము, నాదము, ఘోషము, మహాప్రాణము
"ద" - సం, నా, ఘో, అ.ప్రా.
"ధ" - సం, నా, ఘో, మ.ప్రా,
"న" - సం, నా, ఘో, అ.ప్రా..

ఇదండీ వర్ణాల నుండి ధ్వని వైపుకి వెళ్ళే దిశ.

బాహ్యప్రయత్నం తెలుసుకోవడం ఎందుకంటే, వీటి ద్వారా, కొన్ని సంధులకు సూత్రాలు ప్రతిపాదిస్తున్నారు పాణిని. (వాటిని వివరించేంత సీను నాకు లేదు.)

చివరగా అచ్చులకు సంబంధించిన బాహ్య ప్రయత్నాల పేర్లు తెలుసుకుందాం. అవి - ఉదాత్తము, అనుదాత్తము, స్వరితము. - వీటిని గురుముఖతః నేర్వాలి. వేరే మార్గం లేదు.

వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం - ఇంత శాస్త్రీయమైన సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదించబడి, వాటి మూలకంగా భాషాశాస్త్రం బ్రహ్మాండమైన రీతిలో అభివృద్ధి చెందటం అనేది ప్రపంచభాషలలో సంస్కృతభాషలో మాత్రమే జరిగి ఉంటుంది.

అందుకేగా అన్నారు, "జనని సంస్కృతంబు సకలభాషలకును" అని.

(ఈ టపా చదివిన తర్వాత ఆసక్తి కలిగితే పొద్దులో వ్యాసం రెండవభాగం కూడా చదవగలరు.)

Disclaimer: ఈ టపా  ఉద్దేశ్యం ఆసక్తి కలిగించటం, నాకు తెలిసిన పరిధిలో విషయాలను పంచుకోవడం మాత్రమే. ఈ విషయాలపై పూర్తిస్థాయి అవగాహన నాకూ లేదు. ఇంకా ఎక్కువ వివరాలకు లఘుసిద్ధాంతకౌముది చూడగలరు.

5 comments:

 1. "Panini's work is the greatest monument for human intelligence that the world has seen" అన్నారు ఎవరో మహానుభావులు!

  ReplyDelete
 2. @చంద్రమోహన్ గారు, బహుకాల దర్శనం.

  Undoubtedly నండి. వర్ణాల ఉత్పత్తి స్థానం గురించి జర్మనీలో ఏవో ప్రయోగాలు జరిగాయని, ఆ ప్రయోగాల ఫలితం పాణిని సూత్రాలకు సరిగ్గా సరిపోయిందని ఎప్పుడో విన్నాను. ఎవరైనా వివరిస్తారేమోనని చూస్తున్నాను.

  ReplyDelete
 3. Hi,
  Visit my Blog : http://gsystime.blogspot.com/

  This is having spiritual and general society information.
  The way of thinking of thoughts are wonder with my intent to write the Blog.
  I written from 2009 December onwards.
  I wtitten in Telugu and English languages (In English few things are wrote).
  Main Topics covered from Dec 2009 (Note: Important topics I mentioned before
  the title as symbol of '*').
  Main Topics are : (Read in order to better understand)
  Tel - (Dec, 2009) 'samaajaanni maarchagalavaa maaragalavaa'
  Tel - (Jan, 2010) ' * kshanam antaa telisipoyenaa'
  Eng - (Jan, 2010) ' * Second - Everything Knows'
  Eng - (Jan, 2010) ' * How Brain Works'
  Eng - (Jan, 2010) ' * Where Dream World?'
  Eng - (Jan, 2010) ' * Why the Food?'
  Eng - (Jan, 2010) ' * About Soul - Six Sense's '
  Tel - (Feb, 2010) ' * Jana ganamuna'
  Tel - (Feb, 2010) ' * Prakrutigaa panchaboothamulu yelaa '
  Eng - (Feb, 2010) ' * How Nature starts in Universe '
  Tel - (Feb, 2010) ' * Medhassu yelaa pani chestundi? '
  Tel - (Feb, 2010) ' * Kalala lokam yekkada? '
  Tel - (Feb, 2010) ' * Aahaaram enduku? '
  Tel - (Feb, 2010) ' * Aatma - Aaru "yeruka"lu '
  Tel - (Feb, 2010) ' * Nidra Yelaa Vastundi? '
  Tel - (Feb, 2010) ' eenaadu nedai rojugaa '
  Tel - (Mar, 2010) ' * Neti samaaja sthiti yevariki '
  Tel - (Jun, 2010) ' Hithamu palikinatlu chetulu - Caption: "Aatmgnaanam
  chendavaa shwaasa neelone kadaa!" '
  Tel - (Jul, 2010) ' Mounangaa unnaanani naalo agnaanam - Caption:
  "Aatmgnaanam chendavaa shwaasa neelone vishwamaa!" '
  These two caption's so many written along with these.
  * * * Tel - (May, 2010) ' * Naa Naannanu ' - In this topic I written single
  letter of words and sentences in telugu (In Note book I wrote more than 1000
  lines : for Record).

  As soon as possible please give reply to me by comment, about my Blog.

  Regards,
  Nagaraju G

  ReplyDelete
 4. రవిగారు నమో నమః ,
  నేను ఒకసారి సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారి ప్రవచనానికి వెళ్ళినపుడు వారు ఒక విషయం చెప్పారు వారి మిత్రులు ఒకాయన జర్మని లో సౌండ్ ఇంజనీర్ గ చేస్తున్నారట వారు కాలభైరావాస్టకం ని ధ్వని నుంచి చిత్రరూపం గా మార్చే సాధనానికి ఆసంధానం చేస్తే కుక్క ని పోలి ఉన్న ఒక ఆకారం అస్పష్టం గ కంప్యుటర్ లో కనిపించిందట వారు ఆ విషయాని స్వయం గ శర్మగారితో పంచుకున్నారట. ఏమైనా సంస్కృతం ఒక పరిపూర్ణ భాష

  ReplyDelete
 5. రవి గారూ...,మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చతుర్థి పర్వదిన శుభాభినందనలు

  హారం

  ReplyDelete

టపా స్ఫూర్తికి, ఉద్దేశ్యాలకు విరుద్ధంగా చేసే వ్యాఖ్యలు అనుమతింపబడవు. ఈ విషయంపై సర్వహక్కులు బ్లాగు యజమానివే.